Yaşar, dijital dönüşüm için 10 milyon euro harcayacak

Mehtap HALICI

Bu yıl 78. yılını kutlayan Yaşar Topluluğu, 10 mil­yon Euro başlangıç bütçesi ile “Proje Feniks” dijital dönüşüm projesine imza attı. Proje da­hilinde Yaşar Topluluğu, diji­tal dönüşümünü SAP’nin en güncel bulut iş modeli ile sür­dürecek. Projeye ilişkin de­ğerlendirmede bulunan Ya­şar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, “Proje­nin 10 milyon euro başlangıç bütçesi var. Bu çalışmayla Ya­şar Topluluğu olarak 78. yılı­mızı 100. yıla hazırlıyoruz. Ka­rarlarımızda insan kaynakla­rının daha yetenekli olmasını istiyoruz. Feniks de bu kara­rımızın temeli olacak” dedi. Holding çatısı altında 21 şir­ket ve 27 fabrikaları olduğuna işaret eden Yaşar, şöyle devam etti: “Yaşar Topluluğu olarak, endüstride en iyi uygulamala­rın hayata geçirilmesi ve veri odaklı bir şirket olma yolculu­ğumuza hız kazandırmak ama­cıyla güçlü iş ortağımız SAP Türkiye ile birlikte dijital dö­nüşüm projemizi hayata geçi­riyoruz. Yenilikleri daha hızlı ve sürdürülebilir bir yaklaşım­la takip etmek ve güncel tek­nolojilere uyumlanmak için 27 sene önce SAP’nin iş ortağı ol­duk. Bugün de SAP’nin en gün­cel bulut iş modeli ile dijital dö­nüşüm sürecimize devam edi­yoruz. Proje Feniks ile sadece ERP dönüşümünü değil, aynı zamanda SAP’nin akıllı işlet­meler konsepti ile geleceğe de hazır olmayı hedefliyoruz.”

Dijital dönüşüm projelerinin bulut teknolojisi ile birlikte ol­dukça ivme kazandığını söyle­yen belirten SAP Türkiye Ge­nel Müdürü Uğur Candan ise, öncelikle bulutta çalışan akıllı bir ERP çözümüyle entegre iş süreçleri yaratarak, müşterile­rinin akıllı ve sürdürülebilir iş­letmelere dönüşmesini sağla­dıklarını sözlerine ekledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x